Wat is PDENH?

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland heeft de afgelopen tien jaar een forse bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. We investeerden ruim 70 miljoen euro in innovatieve en duurzame projecten in de regio. Sinds september 2023 is het een closed-end fonds; wij richten ons op vervolginvesteringen in bestaande portfoliobedrijven. PDENH wordt beheerd door ROM InWest, KplusV en StartGreen Capital.

Lees meer

PDENH financieringen

Lees meer

Sustenso maakt nieuwe stap richting verdere groei en ontwikkeling

Sustenso, het innovatieve bedrijf dat groen afval omzet in biogas, verlaat per 8 april investeringsfonds PDENH. Die keuze volgt op de verkoop van de biogasinstallatie in Alkmaar aan technisch dienstverlener ENGIE, bedoeld om de installatie sneller op te kunnen schalen. Sustenso blijft samenwerken met de nieuwe eigenaar en zet andere projecten rond hergebruik van afvalstromen […]

Lees verder

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) naar ROM InWest

Vanaf 1 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. Om de continuïteit in het fondsbeheer te waarborgen, werken ROM InWest, KplusV en StartGreen komende tijd samen. PDENH is sinds september 2023 een closed-end fonds dat zich richt op vervolginvesteringen in bestaande portfoliobedrijven, het beheren van uitstaande leningen en het doorverkopen […]

Lees verder

Overig nieuws

Krachtige impuls elektrificatie scheepvaart met investering van €4 miljoen in EST-Floattech

PDENH verkoopt belang in Nordic Booster aan Akershus Energi