Sustenso maakt nieuwe stap richting verdere groei en ontwikkeling

Sustenso, het innovatieve bedrijf dat groen afval omzet in biogas, verlaat per 8 april investeringsfonds PDENH. Die keuze volgt op de verkoop van de biogasinstallatie in Alkmaar aan technisch dienstverlener ENGIE, bedoeld om de installatie sneller op te kunnen schalen. Sustenso blijft samenwerken met de nieuwe eigenaar en zet andere projecten rond hergebruik van afvalstromen zoals CO2 en digestaat voort.

PDENH en andere financiers leverden de noodzakelijke investeringen voor de vergister in Alkmaar, waar biogas wordt gemaakt uit groente- en fruitafval dat niet meer toepasbaar is in andere processen. Het gas wordt in de vergister omgezet in groene energie, waarmee de installatie bijdraagt aan de energietransitie. 

Strategische keuze
Sustenso’s keuze voor een exit volgt uit een combinatie van factoren. Gesprekken met ENGIE
en de huidige financiers leidden tot de conclusie dat het opschalen van de biogasinstallatie
kansrijker is binnen een groot bedrijf. Ook biedt een grote speler meer mogelijkheden om in
te spelen op de huidige bewegingen in de energiemarkt. Zo verwacht Sustenso met de
verkoop van de biogasinstallatie de energietransitie te dienen.

Dankbaar voor steun
Hans van der Weide MCM, CEO van Sustenso, toont zich dankbaar voor de steun die
diverse partijen zijn bedrijf de afgelopen jaren boden. “PDENH en KplusV toonden zich vanaf
het begin betrokken bij Sustenso en hebben ons team goed begeleid bij het maken van
business plannen en financieringsaanvragen. Ook de financiële ruggensteun van PDENH en
Rabobank was onontbeerlijk om de biogasinstallatie in Alkmaar te kunnen realiseren.”

Logisch moment
“We zijn trots dat we een bijdrage hebben geleverd aan Sustenso,” vertelt Jonathan Moed,
Investment Manager PDENH vanuit StartGreen Capital. “De visie van PDENH is altijd
geweest dat groen gas een grote rol zal gaan spelen in de energietransitie. Deze exit getuigt
van de snelle beweging in de biogasmarkt. Voor PDENH is dit dan ook een logisch moment
om het stokje over te dragen aan grotere partijen.”

“Blijven bijdragen aan duurzaam toekomst”
Van der Weide benadrukt dat de verkoop van de biogasinstallatie aan ENGIE een
weloverwogen keuze is waarvan Sustenso én de planeet profiteren. “Door deze stap
verschaffen wij onszelf als Sustenso ruimte voor een nog grotere bijdrage aan een
duurzame toekomst. We blijven voorlopig betrokken bij de verdere ontwikkeling van de
installatie en gaan door met het produceren van voedingssupplementen uit CO2 en methanol
uit digestaat – alles met het oog op innovatie en een positieve impact op mens, regio en
natuur.”