Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) naar ROM InWest

Vanaf 1 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. Om de continuïteit in het fondsbeheer te waarborgen, werken ROM InWest, KplusV en StartGreen komende tijd samen.

PDENH is sinds september 2023 een closed-end fonds dat zich richt op vervolginvesteringen in bestaande portfoliobedrijven, het beheren van uitstaande leningen en het doorverkopen van participaties in succesvolle duurzame groeibedrijven. 

Het huidige fondsbeheerteam blijft betrokken en zal tijdens de overdrachtsfase nauw samenwerken met ROM InWest. Voor de portfoliobedrijven betekent dit continuïteit en consistentie in het beleid van de afgelopen jaren waarmee de kans op financieel, economische en maatschappelijk succes voor de bedrijven, het fonds én de regio wordt geoptimaliseerd. “We zijn trots om vanaf de start als fondsmanager van PDENH te hebben bijgedragen aan het verduurzamen van de provincie Noord-Holland, door ondernemers in de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit te faciliteren in hun ontwikkeling met financiering, groei en advies. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten in de komende overdrachtsfase ” aldus Bart Blokhuis, directeur PDENH vanuit KplusV.

Het fonds heeft in de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Gedeputeerde Esther Rommel: “Het fonds heeft ruim 70 miljoen euro geïnvesteerd in innovatieve en duurzame projecten. De betrokken bedrijven zitten vaak in hun opstart- of opschaalfase. Hun projecten en activiteiten leveren een boost aan de regio op gebied van de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Met de investeringen dichtte PDENH een gat in de kapitaalmarkt voor dit type bedrijven en projecten. De betrokken bedrijven hebben eind 2022 samen al bijna 900 kiloton aan CO2-besparing gerealiseerd en 566 fte werkgelegenheid gecreëerd. De investeringen van PDENH hebben de afgelopen jaren ook meer dan € 230 miljoen aan co-investeringen in deze bedrijven aangetrokken.”