PDENH investeert 85 miljoen

Nadat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in mei van dit jaar al besloten tot een uitbreiding van PDENH, is het investeringskapitaal nu verder uitgebreid tot 85 miljoen euro.

Gestage groei

Toen PDENH in 2014 werd opgericht, beschikte het fonds over 30 miljoen euro om te investeren in veelbelovende duurzame bedrijven en projecten in Noord-Holland. In de afgelopen jaren is de bekendheid van en de belangstelling voor het fonds toegenomen. Mede daarom is het investeringskapitaal van PDENH met tussenstappen door de provincie Noord-Holland uitgebreid tot de huidige 85 miljoen euro. Eerder dit jaar verlengde de provincie ook het beheer van het fonds, dat gedaan wordt door KplusV en StartGreen Capital en werd de omvang van het fonds uitgebreid van 55 miljoen naar 66 miljoen euro.

Lees hier het persbericht over de fondsuitbreiding.