PDENH groeit met 11 miljoen euro

Op 14 mei 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten tot vergroting van de omvang van het fonds PDENH. De totale omvang van het fonds groeit daarmee van 55 tot 66 miljoen euro.

Onlangs verlengde de provincie ook al de samenwerking met het fondsmanagement, bestaande uit KplusV en StartGreen Capital, tot 2025.

Fondsomvang

Het besluit dient om het fonds meer ruimte te geven voor duurzame investeringen. In totaal is 85 miljoen euro gereserveerd voor voor PDENH. Het besluit over het moment en de voorwaarden van de resterende 19 miljoen euro, laat het huidige college aan het nieuwe provinciebestuur.

Lees hier het volledige besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland