PDENH financiert innovatie voor verhoging efficiency windparken

In Heerhugowaard is S4 Energy een pilot gestart met een hybride energieopslagsysteem om een constante energiestroom te kunnen realiseren bij Windpark Luna. Het innovatieve systeem bestaat uit een combinatie van batterijen en KINEXT vliegwielen. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), dat als impact investor al sinds 2018 bij de ontwikkeling van deze innovatie betrokken is.

Naast een verbeterde energiestroom van het windpark zorgt het systeem voor stabiliteit van de frequentie van het netwerk op 50 Hz, ook wanneer de wind even niet waait. Zo kan het windpark, dat in beheer is van Eneco, nog efficiënter duurzame energie leveren aan het net.

Hogere opbrengst windparken

Met deze innovatieve pilot zetten S4 Energy en Eneco in op een energieopslagsysteem dat netto-opbrengsten van windparken kan verbeteren, door het uitgaande profiel van de windturbines te verbeteren. Tegelijkertijd wordt onbalans in vraag en aanbod naar duurzame energie beperkt en mogelijk het inperken van de energielevering voorkomen. Door de combinatie van batterijen met KINEXT vliegwielen wordt direct gereageerd op variaties in de netfrequentie met voldoende vermogen. De KINEXT vliegwielen zorgen ook voor een langere levensduur van de batterijen.

Lucien Wiegers, commercieel directeur Eneco Energy Trade: “Voor de integratie van duurzame productiemiddelen in onze energiesystemen is het van belang dat we goed kunnen inspelen op de verschillen in vraag en aanbod van energie. Het systeem van S4 Energy biedt de combinatie van opslag en een directe balans in de energiestroom vanuit een windpark. Dit is weer een mooie stap vooruit.”

Financiering van de pilot

De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Tevens ontvangt deze innovatieve pilot een DEI subsidie van RVO.

Joost de Waard, Investment Manager PDENH: “Omdat we overtuigd zijn dat dit soort systemen waardevol zijn voor grootschalige inzet van duurzame energiebronnen, zijn we sinds 2018 aan boord bij S4 Energy als financier. Mooi om te zien, dat de installatie in Heerhugowaard nu “live” is en we zo de energietransitie kunnen versnellen!”