Noord-Holland verlengt met management PDENH

PDENH investeert sinds 2015 namens de provincie Noord-Holland in duurzame ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De provincie heeft op 26 maart 2019 besloten om de samenwerking met het fondsmanagement minimaal vijf jaar te verlengen. Dat betekent dat StartGreen Capital en KplusV minimaal tot 2025 het fonds beheren.

Resultaten

PDENH beschikt over 55 miljoen euro van de provincie Noord-Holland, waarmee in duurzame ontwikkelingen wordt geïnvesteerd door te participeren in bedrijven en leningen te verstrekken. Het daarmee gerealiseerde rendement wordt opnieuw geïnvesteerd in duurzame initiatieven. Gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Ik ben heel tevreden over de resultaten van het fonds tot nu toe en zie vooral dat investeren in duurzame ontwikkelingen ook een investering in duurzame werkgelegenheid betekent.”

Lees hier het persbericht van de provincie Noord-Holland.