Jaarverslag PDENH

Het gaat goed met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). Sinds 2014 investeert het investeringsfonds in duurzame en innovatieve bedrijven en projecten. Het investeringsfonds heeft 85 miljoen euro beschikbaar om de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit te versnellen.

De afgelopen jaren hebben voor PDENH in het teken gestaan van het opbouwen van de portfolio aan bedrijven en projecten voor PDENH. Het fonds heeft zich ontwikkeld tot een gevestigde en goed ingevoerde financierende partij in Noord-Holland.

Samen met vele private financiers heeft PDENH, per eind 2020, 29 bedrijven en projecten in Noord-Holland gefinancierd. Daarmee heeft het fonds een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van provinciedoelstellingen rondom circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit. Een gegeven om uitermate trots op en tevreden mee te zijn.