Volgroen

Volgroen werkt eraan om de energievoorziening in Nederland en Europa steeds meer uit kleinschalige schone energie technologieën te laten bestaan. Deze technologieën leveren grote energiebesparing- en kostenvoordelen voor het bedrijfsleven op.

Het Nederlands bedrijfsleven bestaat voor 99 procent uit Midden en Klein Bedrijf (MKB). Deze groep omvat een marktpotentieel groter dan 10 miljard in LED, zonne-energie en andere kleinschalige schone energie technologieën. Onderzoek van Ipsos uit 2013 geeft aan dat 70 procent van de MKB bedrijven actief met energiebesparing bezig is en 50 procent interesse heeft in uitbesteding of financiering van energiebesparing. Maar, het financieringsaanbod sluit niet aan bij deze vraag.

Participatie sinds juli 2018
Status In beheer

Contact

Plotterweg 31
3821 BB Amersfoort
+31 85 303 2817
info@volgroen.nl
www.volgroen.nl